学校宏愿与使命

VISI SEKOLAH
MEMBENTUK INSAN YANG BERILMU, BERDISIPLIN DAN BERMORAL TINGGI MENJELANG 2020

MISI SEKOLAH
BERUSAHA KE ARAH MENGHASILKAN GENERASI YANG CEMERLANG DAN SEIMBANG DENGAN SENTIASA MEMUPUK POTENSI INDIVIDU DI DALAM BIDANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM SELAIN DARIPADA MEMBENTUK SAHSIAH DAN AKHLAK YANG MULIA.